satta matka

1 » DO NOT USE BAD WORDS OR ABUSIVE LANGUAGE IN FORUM.

2 » DONT POST YOUR PHONE NUMBERS OR SITE LINKS.


3 » DONT POST GUESSING AT RESULT TIME


4 » DONT POST WRONG RESULT


5 » IF YOU DONT FOLLOW SITE RULES THAN, YOUR *IP* WILL BE BLOCKED PERMENTLY.


6 » NOTICE :- GAME PASS HONE PAR GUESSER KO WISH KARE THIS IS LAST WARNING TO ALL MEMBERS
HOME REFRESH GO TO
BOTTOM
Get Fix JODI AND PANNA
In Kalyan and Main Mumbai
With Master Mind Vishnu Sir
Call :- 07077365671
📡 Live Results
Text :


17 Oct 07:01:06 am

DHANUSH
Originally Posted By SUVI at 17 Oct 03:32:49 am :
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 08:39:04 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 08:12:22 am :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:54:06 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:42:55 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 07:37:32 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 02:39:28 pm :
Originally Posted By Masuk Ali at 15 Oct 02:27:20 pm :
Happy Dewali all members SURYA BHAI Vashu sir ADMIN-SIR YADAV Mahesh Singh Mr.Perfect matkaguru SUVI salim786 DHANU Royal khan ROOCKY BHAI OTC KING ANGLESONY Geo DEVA BHAI 143matka Karan KISHOR SIR BLASTER DARVEEN ORISSA DON PRAVIN BHAI Jitu boss Mehul king ANUSTIK khan king BAHUBALI001 GP-RAJ KING BABA TAJ BHAI KING MAKER KHALNAYAK Manish 8308 New star Vishu sameer MUJJU KHAN faheem shaikh Mishra bhai Kk khan786 SAMEER-SIR KALYAN KILLER Jitu BAG BABU SRK OTC KING tigarms7 GOPI DADA Amir hamza BOSS jaydada CHETAN GURU Z KHAN Jayesh Bullet raja Soty king JADHAV SARKAR SRS KING HUNTER GALAXY SANJU BA BA Marko99 RK MATKA Sherabhai Tandon ji राजे irshad713 omkar simha ßeting Raja GAGAN KHILADI143 SHAIKH ANWAR Ipl LUCKY RIHAN BHAI khurana Sir TEJAS NITESH KING RAFIK BHAI NM-RAJ Pankaj king Ravi King jay ho Shurma Bhopali S-KUMAR King goldan SUPPER SE UPPER MATKA SD BOSS TRICKS abhi143 Sachin fix imran khan ROMAN-BHAI FAZAR 37 JAIVEERU Rizwan khan RAJ MASTER AZLAN 6 ¥O$#¡M¡T$U VIVEK DADA Ajayraj Masuk Ali kk bhai DANISH KHAN ROCK-STAR ISMAL BHAI Mangal lion sam Rushi MH DHANUSH Sidhu king Gopal ORTON Sonu NARESH-SIR SUKANTA DANZAR RAJESHWAR RAKESH SEVENSTAR DADAPEER SUSHIL 99 Mike NAYAZ BHAI Logic Magic Lumberjack GENTLEMAN SIR007 Happy Dewali all members Sattamatka1.net VERY PROFIT DAY All my dear friends Happy Dewali HAPPY DEWALI VASHU SIR SURIYA SIR ADMIN SIR 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

17 Oct 03:32:49 am

SUVI
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 08:39:04 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 08:12:22 am :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:54:06 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:42:55 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 07:37:32 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 02:39:28 pm :
Originally Posted By Masuk Ali at 15 Oct 02:27:20 pm :
Happy Dewali all members SURYA BHAI Vashu sir ADMIN-SIR YADAV Mahesh Singh Mr.Perfect matkaguru SUVI salim786 DHANU Royal khan ROOCKY BHAI OTC KING ANGLESONY Geo DEVA BHAI 143matka Karan KISHOR SIR BLASTER DARVEEN ORISSA DON PRAVIN BHAI Jitu boss Mehul king ANUSTIK khan king BAHUBALI001 GP-RAJ KING BABA TAJ BHAI KING MAKER KHALNAYAK Manish 8308 New star Vishu sameer MUJJU KHAN faheem shaikh Mishra bhai Kk khan786 SAMEER-SIR KALYAN KILLER Jitu BAG BABU SRK OTC KING tigarms7 GOPI DADA Amir hamza BOSS jaydada CHETAN GURU Z KHAN Jayesh Bullet raja Soty king JADHAV SARKAR SRS KING HUNTER GALAXY SANJU BA BA Marko99 RK MATKA Sherabhai Tandon ji राजे irshad713 omkar simha ßeting Raja GAGAN KHILADI143 SHAIKH ANWAR Ipl LUCKY RIHAN BHAI khurana Sir TEJAS NITESH KING RAFIK BHAI NM-RAJ Pankaj king Ravi King jay ho Shurma Bhopali S-KUMAR King goldan SUPPER SE UPPER MATKA SD BOSS TRICKS abhi143 Sachin fix imran khan ROMAN-BHAI FAZAR 37 JAIVEERU Rizwan khan RAJ MASTER AZLAN 6 ¥O$#¡M¡T$U VIVEK DADA Ajayraj Masuk Ali kk bhai DANISH KHAN ROCK-STAR ISMAL BHAI Mangal lion sam Rushi MH DHANUSH Sidhu king Gopal ORTON Sonu NARESH-SIR SUKANTA DANZAR RAJESHWAR RAKESH SEVENSTAR DADAPEER SUSHIL 99 Mike NAYAZ BHAI Logic Magic Lumberjack GENTLEMAN Happy Dewali all members Sattamatka1.net VERY PROFIT DAY All my dear friends Happy Dewali HAPPY DEWALI VASHU SIR SURIYA SIR ADMIN SIR 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
IN » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 08:39:04 pm

SD BOSS
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 08:12:22 am :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:54:06 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:42:55 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 07:37:32 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 02:39:28 pm :
Originally Posted By Masuk Ali at 15 Oct 02:27:20 pm :
Happy Dewali all members SURYA BHAI Vashu sir ADMIN-SIR YADAV Mahesh Singh Mr.Perfect matkaguru SUVI salim786 DHANU Royal khan ROOCKY BHAI OTC KING ANGLESONY Geo DEVA BHAI 143matka Karan KISHOR SIR BLASTER DARVEEN ORISSA DON PRAVIN BHAI Jitu boss Mehul king ANUSTIK khan king BAHUBALI001 GP-RAJ KING BABA TAJ BHAI KING MAKER KHALNAYAK Manish 8308 New star Vishu sameer MUJJU KHAN faheem shaikh Mishra bhai Kk khan786 SAMEER-SIR KALYAN KILLER Jitu BAG BABU SRK OTC KING tigarms7 GOPI DADA Amir hamza BOSS jaydada CHETAN GURU Z KHAN Jayesh Bullet raja Soty king JADHAV SARKAR SRS KING HUNTER GALAXY SANJU BA BA Marko99 RK MATKA Sherabhai Tandon ji राजे irshad713 omkar simha ßeting Raja GAGAN KHILADI143 SHAIKH ANWAR Ipl LUCKY RIHAN BHAI khurana Sir TEJAS NITESH KING RAFIK BHAI NM-RAJ Pankaj king Ravi King jay ho Shurma Bhopali S-KUMAR King goldan SUPPER SE UPPER MATKA SD BOSS TRICKS abhi143 Sachin fix imran khan ROMAN-BHAI FAZAR 37 JAIVEERU Rizwan khan RAJ MASTER AZLAN 6 ¥O$#¡M¡T$U VIVEK DADA Ajayraj Masuk Ali kk bhai DANISH KHAN ROCK-STAR ISMAL BHAI Mangal lion sam Rushi MH DHANUSH Sidhu king Gopal ORTON Sonu NARESH-SIR SUKANTA DANZAR RAJESHWAR RAKESH SEVENSTAR DADAPEER SUSHIL 99 Mike NAYAZ BHAI Logic Magic Lumberjack GENTLEMAN Happy Dewali all members Sattamatka1.net VERY PROFIT DAY All my dear friends Happy Dewali
HAPPY DEWALI VASHU SIR SURIYA SIR ADMIN SIR 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 07:44:42 pm

SD BOSS
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 08:12:22 am :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:54:06 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:42:55 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 07:37:32 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 02:39:28 pm :
Originally Posted By Masuk Ali at 15 Oct 02:27:20 pm :
Happy Dewali all members SURYA BHAI Vashu sir ADMIN-SIR YADAV Mahesh Singh Mr.Perfect matkaguru SUVI salim786 DHANU Royal khan ROOCKY BHAI OTC KING ANGLESONY Geo DEVA BHAI 143matka Karan KISHOR SIR BLASTER DARVEEN ORISSA DON PRAVIN BHAI Jitu boss Mehul king ANUSTIK khan king BAHUBALI001 GP-RAJ KING BABA TAJ BHAI KING MAKER KHALNAYAK Manish 8308 New star Vishu sameer MUJJU KHAN faheem shaikh Mishra bhai Kk khan786 SAMEER-SIR KALYAN KILLER Jitu BAG BABU SRK OTC KING tigarms7 GOPI DADA Amir hamza BOSS jaydada CHETAN GURU Z KHAN Jayesh Bullet raja Soty king JADHAV SARKAR SRS KING HUNTER GALAXY SANJU BA BA Marko99 RK MATKA Sherabhai Tandon ji राजे irshad713 omkar simha ßeting Raja GAGAN KHILADI143 SHAIKH ANWAR Ipl LUCKY RIHAN BHAI khurana Sir TEJAS NITESH KING RAFIK BHAI NM-RAJ Pankaj king Ravi King jay ho Shurma Bhopali S-KUMAR King goldan SUPPER SE UPPER MATKA SD BOSS TRICKS abhi143 Sachin fix imran khan ROMAN-BHAI FAZAR 37 JAIVEERU Rizwan khan RAJ MASTER AZLAN 6 ¥O$#¡M¡T$U VIVEK DADA Ajayraj Masuk Ali kk bhai DANISH KHAN ROCK-STAR ISMAL BHAI Mangal lion sam Rushi MH DHANUSH Sidhu king Gopal ORTON Sonu NARESH-SIR SUKANTA DANZAR RAJESHWAR RAKESH SEVENSTAR DADAPEER SUSHIL 99 Mike NAYAZ BHAI Logic Magic Lumberjack GENTLEMAN Happy Dewali all members Sattamatka1.net VERY PROFIT DAY All my dear friends Happy Dewali
HAPPY DEWALI VASHU SIR SURIYA SIR ADMIN SIR 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 07:22:52 pm

SIR007
hi
US » Unknown : ? Unknown [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 02:52:44 pm

SD BOSS
[colorGreen]Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 08:12:22 am :[/color]
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:54:06 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:42:55 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 07:37:32 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 02:39:28 pm :
Originally Posted By Masuk Ali at 15 Oct 02:27:20 pm :
Happy Dewali all members SURYA BHAI Vashu sir ADMIN-SIR YADAV Mahesh Singh Mr.Perfect matkaguru SUVI salim786 DHANU Royal khan ROOCKY BHAI OTC KING ANGLESONY Geo DEVA BHAI 143matka Karan KISHOR SIR BLASTER DARVEEN ORISSA DON PRAVIN BHAI Jitu boss Mehul king ANUSTIK khan king BAHUBALI001 GP-RAJ KING BABA TAJ BHAI KING MAKER KHALNAYAK Manish 8308 New star Vishu sameer MUJJU KHAN faheem shaikh Mishra bhai Kk khan786 SAMEER-SIR KALYAN KILLER Jitu BAG BABU SRK OTC KING tigarms7 GOPI DADA Amir hamza BOSS jaydada CHETAN GURU Z KHAN Jayesh Bullet raja Soty king JADHAV SARKAR SRS KING HUNTER GALAXY SANJU BA BA Marko99 RK MATKA Sherabhai Tandon ji राजे irshad713 omkar simha ßeting Raja GAGAN KHILADI143 SHAIKH ANWAR Ipl LUCKY RIHAN BHAI khurana Sir TEJAS NITESH KING RAFIK BHAI NM-RAJ Pankaj king Ravi King jay ho Shurma Bhopali S-KUMAR King goldan SUPPER SE UPPER MATKA SD BOSS TRICKS abhi143 Sachin fix imran khan ROMAN-BHAI FAZAR 37 JAIVEERU Rizwan khan RAJ MASTER AZLAN 6 ¥O$#¡M¡T$U VIVEK DADA Ajayraj Masuk Ali kk bhai DANISH KHAN ROCK-STAR ISMAL BHAI Mangal lion sam Rushi MH DHANUSH Sidhu king Gopal ORTON Sonu NARESH-SIR SUKANTA DANZAR RAJESHWAR RAKESH SEVENSTAR DADAPEER SUSHIL 99 Mike NAYAZ BHAI Logic Magic Lumberjack GENTLEMAN Happy Dewali all members Sattamatka1.net VERY PROFIT DAY All my dear friends Happy Dewali
US » Unknown : ? linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 01:02:04 pm

Masuk Ali
Originally Posted By VASHU SIR at 16 Oct 09:49:54 am :
Originally Posted By ADMIN-SIR at 16 Oct 09:23:42 am :
Originally Posted By VASHU SIR at 16 Oct 07:01:56 am :
Originally Posted By DHANUSH at 16 Oct 02:55:49 am :
Originally Posted By Mangal lion at 16 Oct 02:32:34 am :
बुलंद रहे सदा आपके सितारे टलती रहें आपकी सारी बलाएं यही दुआ हमारी. आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. ~~~~HAPPY BIRTHDAY ~~~~ VASHU sir MANNY MANNY HAPPY RETURNS OF THE DAY Happy birthday VASHU SIR Thank you so much bhai Happy birthday Thank you so much all of you
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 10:17:48 am

SD BOSS
Originally Posted By VASHU SIR at 16 Oct 09:49:31 am :
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 09:30:10 am :
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 09:26:55 am :
HAPPY birthday 🎂🎂🎂🎂🎂🎂 VASHU SIR My gift 🎁🎁🎁🎁 Janamdin Mubarak ho Thank you so much
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 10:16:01 am

SD BOSS
HAPPY birthday
🎂🎂🎂🎂🎂🎂
VASHU SIR

My gift 🎁🎁🎁🎁
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 09:50:33 am

VASHU SIR
Originally Posted By Masuk Ali at 16 Oct 08:22:09 am :
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 HAPPY BIRTHDAY VASHU SIR MANY MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY. 💐💐💐💐💐💐💐💐💐 Happy dewali
Thank you so much bhai
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 09:50:12 am

VASHU SIR
Originally Posted By Gopal at 16 Oct 08:55:03 am :
Us din khuda ne bhi jashn manaya hoga Jis din apko apne hatho se banaya hoga Usne bhi bahaye honge ansu Jis din apko yaha bhej kr,khud ko akela paya hoga Janmdin Mubarak Ho 🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻 Party to banty hai Happy birthday VASHU SIR
Thank you so much bro
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 09:49:54 am

VASHU SIR
Originally Posted By ADMIN-SIR at 16 Oct 09:23:42 am :
Originally Posted By VASHU SIR at 16 Oct 07:01:56 am :
Originally Posted By DHANUSH at 16 Oct 02:55:49 am :
Originally Posted By Mangal lion at 16 Oct 02:32:34 am :
बुलंद रहे सदा आपके सितारे टलती रहें आपकी सारी बलाएं यही दुआ हमारी. आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. ~~~~HAPPY BIRTHDAY ~~~~ VASHU sir MANNY MANNY HAPPY RETURNS OF THE DAY Happy birthday VASHU SIR Thank you so much bhai Happy birthday
Thank you so much all of you
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 09:49:31 am

VASHU SIR
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 09:30:10 am :
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 09:26:55 am :
HAPPY birthday 🎂🎂🎂🎂🎂🎂 VASHU SIR My gift 🎁🎁🎁🎁 Janamdin Mubarak ho
Thank you so much
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 09:30:10 am

SD BOSS
Originally Posted By SD BOSS at 16 Oct 09:26:55 am :
HAPPY birthday 🎂🎂🎂🎂🎂🎂 VASHU SIR My gift 🎁🎁🎁🎁
Janamdin Mubarak ho
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 09:26:55 am

SD BOSS
HAPPY birthday
🎂🎂🎂🎂🎂🎂
VASHU SIR

My gift 🎁🎁🎁🎁
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 09:23:42 am

ADMIN SIR
Originally Posted By VASHU SIR at 16 Oct 07:01:56 am :
Originally Posted By DHANUSH at 16 Oct 02:55:49 am :
Originally Posted By Mangal lion at 16 Oct 02:32:34 am :
बुलंद रहे सदा आपके सितारे टलती रहें आपकी सारी बलाएं यही दुआ हमारी. आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. ~~~~HAPPY BIRTHDAY ~~~~ VASHU sir MANNY MANNY HAPPY RETURNS OF THE DAY Happy birthday VASHU SIR Thank you so much bhai
Happy birthday
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 08:55:03 am

Gopal
Us din khuda ne bhi jashn manaya hoga
Jis din apko apne hatho se banaya hoga
Usne bhi bahaye honge ansu
Jis din apko yaha bhej kr,khud ko akela paya hoga
Janmdin Mubarak Ho


🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻

Party to banty hai

Happy birthday VASHU SIR
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 08:31:18 am

SD BOSS
Originally Posted By Masuk Ali at 16 Oct 08:22:09 am :
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 HAPPY BIRTHDAY VASHU SIR MANY MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY. 💐💐💐💐💐💐💐💐💐 Happy dewali
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 08:22:09 am

Masuk Ali
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

HAPPY BIRTHDAY VASHU SIR

MANY MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY. 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐[/quote]
Happy dewali
US » Google Chrome : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

16 Oct 08:12:22 am

SD BOSS
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:54:06 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 09:42:55 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 07:37:32 pm :
Originally Posted By SD BOSS at 15 Oct 02:39:28 pm :
Originally Posted By Masuk Ali at 15 Oct 02:27:20 pm :
Happy Dewali all members SURYA BHAI Vashu sir ADMIN-SIR YADAV Mahesh Singh Mr.Perfect matkaguru SUVI salim786 DHANU Royal khan ROOCKY BHAI OTC KING ANGLESONY Geo DEVA BHAI 143matka Karan KISHOR SIR BLASTER DARVEEN ORISSA DON PRAVIN BHAI Jitu boss Mehul king ANUSTIK khan king BAHUBALI001 GP-RAJ KING BABA TAJ BHAI KING MAKER KHALNAYAK Manish 8308 New star Vishu sameer MUJJU KHAN faheem shaikh Mishra bhai Kk khan786 SAMEER-SIR KALYAN KILLER Jitu BAG BABU SRK OTC KING tigarms7 GOPI DADA Amir hamza BOSS jaydada CHETAN GURU Z KHAN Jayesh Bullet raja Soty king JADHAV SARKAR SRS KING HUNTER GALAXY SANJU BA BA Marko99 RK MATKA Sherabhai Tandon ji राजे irshad713 omkar simha ßeting Raja GAGAN KHILADI143 SHAIKH ANWAR Ipl LUCKY RIHAN BHAI khurana Sir TEJAS NITESH KING RAFIK BHAI NM-RAJ Pankaj king Ravi King jay ho Shurma Bhopali S-KUMAR King goldan SUPPER SE UPPER MATKA SD BOSS TRICKS abhi143 Sachin fix imran khan ROMAN-BHAI FAZAR 37 JAIVEERU Rizwan khan RAJ MASTER AZLAN 6 ¥O$#¡M¡T$U VIVEK DADA Ajayraj Masuk Ali kk bhai DANISH KHAN ROCK-STAR ISMAL BHAI Mangal lion sam Rushi MH DHANUSH Sidhu king Gopal ORTON Sonu NARESH-SIR SUKANTA DANZAR RAJESHWAR RAKESH SEVENSTAR DADAPEER SUSHIL 99 Mike NAYAZ BHAI Logic Magic Lumberjack GENTLEMAN Happy Dewali all members Sattamatka1.net VERY PROFIT DAY All my dear friends Happy Dewali
US » Apple Safari : 4.0 linux [Online]
[ HOME ] [ Quote ]
BOTTOM GO TOP

counter create hit